A A A
SmodBIP

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach pracy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 03.12.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 273