A A A
SmodBIP

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Wolsztynie

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - pobierz
 2. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) - pobierz
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - pobierz
 4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (Dz.U. 2020 poz. 1845) - pobierz
 5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz. U. 2020 poz. 2021) - pobierzOpublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 03.12.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 3 429