A A A
SmodBIP

Kierownictwo

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie

p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie

dr inż. Piotr Zielonka

Główny Księgowy
mgr Ilona Krokos-Ziemniak

Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr Maria LechockaOpublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 30.11.2011
Dokument oglądany razy: 4 832