A A A
SmodBIP

System Jakości

System jakości


Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Dominika Kmieć

System Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (PSSE) w Wolsztynie.
W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.
Poprzez wdrożenie szesnastu rozdziałów Normy stanowiących zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności kontrolnych (inspekcyjnych), Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.
W PSSE w Wolsztynie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:
- Politykę Jakości,
- Księgę Jakości,
- 10 Procedur Ogólnych,
- 6 Instrukcji,
- Procedury Techniczne.
Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania w PSSE     w Wolsztynie, przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania                      w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wolsztynie sprawuje Dyrektor Stacji oraz Główny Specjalista do Spraw Systemu.Jakości.

Polityka Jakości – pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – pobierzOpublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 21.05.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 23.05.2012
Dokument oglądany razy: 2 494