A A A
SmodBIP

Zbędny sprzęt

Zbędny sprzęt:

Powiadomienie o zbędnym sprzęcie – pobierz

Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu do kasacji – pobierz

Załącznik nr 2 - Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego – pobierz

Załącznik nr 3 - Wykaz składników majątku ruchomego – pobierz

Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy – pobierzOpublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 19.02.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 12.04.2019
Dokument oglądany razy: 703