A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne / wystąpienia publiczne

Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie

2019

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Zakres kontroli: prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej, jakości zdrowotnej.

Pobierz

Data kontroli: 04.11.2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu


Temat kontroli:
1. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Wolsztynie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
Pobierz

Data kontroli: 09.07.2019 r.Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu


Temat kontroli:
1. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych NOP)
2. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.
3. Przegląd dokumentacji epidemiologicznej w zakresie boreliozy i wirusowych zapaleń wątroby.
4. Zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń, przekierowań dokumentacji medycznej, źródłowych materiałów statystycznych.
5. Przegląd dokumentacji z przeprowadzonych kontroli z zakresu szczepień ochronnych.
Pobierz

Data kontroli: 04.06.2019 r.2018


Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu


Temat kontroli:
1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracownika pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
Pobierz

Data kontroli: 04.07.2018 r.Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu


Temat kontroli:
1. Znajomość zagadnień merytorycznych i organizacyjnych wynikających z realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
Pobierz

Data kontroli: 15.05.2018 r.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu


Temat kontroli:
1. Opinie co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Wolsztynie. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.
Pobierz

Data kontroli: 15.05.2018 r.2017

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne w Poznaniu

Temat kontroli:
1. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej PSSE w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
Pobierz

Data kontroli: 14.06.2017 r.

2016

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Temat kontroli:
1. Kontrola kompleksowa PSSE w Wolsztynie.
2. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych PSSE w Wolsztynie.
3. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli kompleksowej. Okres objęty kontrolą: 05.10.2011 r. – 11.10.2016 r.
Pobierz

Data kontroli: 10-11.10.2016 r.


Jednostka przeprowadzająca kontrolę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Temat kontroli:
1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracownika pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
Pobierz

Data kontroli: 24.03.2016 r.Opublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 16.12.2019
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 28.06.2014
Dokument oglądany razy: 2 289